Vita az új statútumról

TÁJÉKOZTATÓ
Az Agit.Prop. Bizottság 1965. II.24-i üléséről
 
Téma: A Művelődésügyi Minisztérium és a Kulturális Osztály tájékoztatója a filmgyártás 1965. évi helyzetéről és a Filmművészeti Szövetség javaslata a filmgyártás szervezeti és premizálási kérdéseiről.
 
/…./
 
Orbán László elvtárs:

/…./ Véleménye szerint több olyan filmre lenne szükség, amelynek hősei, figurái alulról indulnak, és felfelé előremennek, szemben a jelenlegi helyzettel, amikor a figurák, hősök többsége felülről lefelé megy.

 
Szirmai István elvtárs:
Amikor elhatározták a jelenlegi szervezetet, az volt az elképzelés, hogy stúdiók létesüljenek élükön politikus, hozzáértő vezetőkkel, s körülöttük kialakuljanak az alkotói közösségek, közös vágyakkal, elképzelésekkel. Az elmúlt időszak azt mutatja, hogy ez az elképzelés helyes volt, és a stúdiórendszer eredményeket hozott. /…/
     Ami a stúdióvezető jogát illeti: a statútum szerint a stúdió maga fogadja el a forgatókönyvet. /…/ Nem azt értették ez alatt soha, hogy ezzel a film már megvalósítható is legyen. Nem erről volt szó. Az volt az elképzelés mindig, hogy a Filmművészeti Tanács sorolja be a stúdióvezető által elfogadott forgatókönyvet. Nyíltan megmondja, hogy a besorolási jog bizonyos ellenőrzését jelenti a forgatókönyvnek. A Filmművészeti Tanácsnak joga van ezt azonnal vagy későbbi időpontban gyártásba besorolni, és joga van nem besorolni. /…/ A minisztériumtól a vétó-jogot nem veheti el soha senki. Tudomásul kell venni, hogy Magyarországon proletárdiktatúra van. /…./ nem fogadják el azt a javaslatot, hogy a statútumot meg kell változtatni oly módon, hogy a stúdióvezető fogadja el a végleges forgatókönyvet, mert ez a gyártás engedélyezését is jelentené. /…/
 
Köpeczi Béla elvtárs:
/…./ Ami a demokratizmus témakörét illeti: az elmúlt idők során a stúdiók nagyobb jogot kaptak. Nem érti, hogy miért nem akarnak támaszkodni a tanácsadó testületre. Miért akarják a stúdióvezetők magukra vállalni az egyszemélyi felelősséget? Miért nem akarják kontroláltatni magukat, nem tévedtek-e? A Filmművészeti Tanács egy ilyen testület kell legyen, és azt működtetni kell.
 
Szirmai elvtárs összefoglalója:
/…/ Újhelyi elvtárs felszólalásához kapcsolódva, mikor arról beszélt, hogy az inspiráljon, aki elfogad, azt szeretné megkérdezni, hogy ki inspirál? Közvetlenül természetesen a stúdióvezető az, aki kapcsolatban van az írókkal, aki megállapodik vele, rendel tőle vagy bíztatja az írót, de ezen túlmenően inspirálja a társadalom mozgása, a politika, a politikai atmoszféra, és mint kommunista kimondhatja: inspirál a párt, a párt politikája, a párt eszmei behatása. Ez mind az inspiráláshoz tartozik és ezért van jog és erkölcsi alap arra, hogy a Filmművészeti Tanács mondja ki a végső szót a készülő filmről. /…./
 
Budapest. 1965. február 27.
 
(MNF)

 
german bbw sex