Önállóság és/vagy cenzúra

Jegyzet
A KB. Kulturális Osztályán 1965. november 30-án tartott értekezletről
 
Az értekezlet tárgya: Az Agit. Prop. Bizottság részére a játékfilmgyártás helyzetéről, a statútum és premizálási rendelet tapasztalatairól készített jelentésvázlat megvitatása.
 
Az értekezlet résztvevői:
a., Kulturális Osztály részéről: Köpeczi Béla, Garamvölgyi József, Novák Zoltán;
b., a Filmművész Szövetség részéről: Herskó János, Keleti Márton, Kovács András, Gertler Viktor, Fehér Imre, Palásthy György, Sára Sándor;
c., a MÜDOSZ részéről: Vas Imre;
d., a Magyar Filmgyártó Vállalat és a játékfilmstúdiók részéről: Révész Miklós, Nemeskürty István;
e., a Filmfőigazgatóság részéről: Tárnok János.
Nem tudott részt venni: Rényi Péter (Filmművészeti Tanács),
Külföldön tartózkodik: Papp Sándor főigazgató, Újhelyi Szilárd és Köllő Miklós stúdióvezető, Makk Károly rendező.
/…../
Köpeczi Béla:
/…./ A Filmművész Szövetség álláspontja az: a politikai felelősség, döntési jog legyen a stúdióvezetőé és a forgatókönyvek kontrollját is a stúdióvezető szervezze meg a stúdión belül. Egyetért azzal, hogy a jelenlegi rendszer bizonyos vonatkozásokban vitatható, de kultúrpolitikánk egészének strukturális kérdésével ütközik a Szövetség álláspontja. Ugyanis: soha nem volt és nem is lesz, hogy a központi állami szervek ne alkalmazzák a vétó jogát; a válogatás és a tiltás jogát fenn kell tartani. Ha el is fogadnánk a stúdiók önállóságát a könyvek elfogadásában, a központi állami szervek ez a hatásköre akkor is meglesz. /…./ Utópisztikus önállóságról nem érdekes vitatkozni.
/…./
 
Budapest, 1965. november 30.
 
(MNF)

 
german bbw sex