Bíró Yvette leváltása

 

Kulturális Alosztály
Feljegyzés
 
1972. november 20.án megbeszélést folytattam Bíró Yvette-tel a Filmkultúra szerkesztőségében. /…/

     Szóvá tettem a lap egyoldalú koncepcióját (Jancsó-centrikusságát), s azt a változatlan igényt, hogy az egész magyar filmművészet illetve a marxista filmesztétika orgánuma legyen. Bíró Yvette számos cikket és szerzőt sorolt fel a „Jancsó-monopólium” cáfolására. Ezek valóban helyet kaptak, de – mondtam – „mint vendég”-ek; nem módosítják a lap alapállását.

    /…./Mindennek ellenére nem remélhető lényeges változás Bíró Yvette szerkesztési koncepciójában (azaz ízlésében, felfogásában) – ezt a véleményt osztja Kondor István, László Tibor és Papp Sándor is. Ugyanők viszont úgy látják: belátható időn belül „képtelenség” leváltani – szakmai és nemzetközi respektusa, szerteágazó kapcsolatai stb. miatt. (Pl. október 10-én a Film és Tv-művész Szövetség elnökségi ülése ülésén, a művészeti díj-javaslatokról Kovács András főtitkár Balázs Béla díjra javasolta, noha nem szerepelt a szakosztályi listán. 1 Ugyanitt az elnökség Kossuth-díjra javasolta – első helyen – Jancsó Miklóst.)
 
Budapest, 1972. október 11.
Szabó B. István 2
 
(MOL – 288. f. /36.cs./ 17. ő.e.)
 
 
Filmfőigazgatóság
88/1972/K
Feljegyzés
Dr. Molnár Ferenc elvtárs részére
 
A Filmkultúrával az elmúlt két évben először a Filmtudományi Intézet vezetősége foglalkozott 1970. szeptember 15-én /…../ Ezt követően múlt év novemberében – amikor a Főosztály vezetése átalakult – hosszan és behatóan foglalkoztunk a Filmkultúrával. Nagyon határozottan fogalmazva „kormány-lapot” kértünk /…./
Néhány hónap múlva ismét felhívtuk Bíró Yvette elvtársnő figyelmét arra, hogy a fejlődés és a változás nem kielégítő. /…./
Mivel a lapot továbbra is fenn kell tartani, javaslom, hogy
1., A lap szerkesztőbizottságát át kell alakítani. /…./
3., A lap szerkesztését Bíró Yvette helyett az alábbiak közül a legmegfelelőbbre lehet bízni:
Füleki József, Köllő Miklós, dr. Papp Sándor vagy Garai Erzsébet. 3
 
 
Budapest, 1972. november 3.
Kondor István
Főigazgató
 
(MOL – 288. f. /36.cs./ 17. ő.e.)
 
/…../

 

 

--------

1. 1995-ben kapott Balázs Béla díjat [vissza]

2. Szabó B. István ekkor még nem filmfőigazgató, hanem az MSZMP KB TKKO munkatársa. [vissza]

3. A Filmkultúrát az 1974/1. számtól mb. szerkesztőként Garai Erzsi jegyezte. [vissza]

 
german bbw sex