Képviseleti arány

A MAGYAR FILM-ÉS TELEVIZÓMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK FELJEGYZÉSE A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM FILMFŐIGAZGATÓSÁGÁNAK AZ MSZMP KB AGITÁCIÓS PROPAGANDA BIZOTTSÁGA SZÁMÁRA ÍROTT JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 
/…./ Az állami vezetés és a Szövetség kapcsolatáról szólva a jelentés-tervezet jelképes fontosságot tulajdonít annak a körülménynek, hogy a Filmművészeti Tanácsban a Szövetség tagságát 5 személy képviseli.

Ez önmagában valóban örvendetes előbbre lépés az elmúlt évek szerencsétlen gyakorlatához viszonyítva. A képviseleti szám azonban ne fejezheti ki a partnerszerep, méltóbb szóval a szocialista demokrácia valóságos feléledését. Az alapkérdés itt sem már, mint hogy a képviselet véleményét figyelembe veszik-e a döntésnél, vagy sem. Sajnos, éppen a legutóbbi időben történt, hogy pl. a Tanács tagjai hét: egy arányban nyilvánítottak véleményt a „Nincs idő” c. film eszmei, művészi értékei mellett, vagy más esetben a Makra című film bemutathatósága mellett, azonban a döntés végső során végül is az állami vezetés nem vette figyelembe a Tanács véleményét. Ilyen gondolatok mellett a képviseleti aránynak nincs igazi jelentősége. /…./ 1

 
(MOL – 288.f. / 36. cs./ 22 ő.e.)

 

 

--------

1. A dokumentumon nem szerepel dátum; amint a kísérő levélből kiderül „a Kovács András által megígért szövetségi feljegyzés másolatát” 1974. június 5-én küldte el, Tóth Attila, a Szövetség titkára az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya vezető-helyettesének, Molnár Ferencnek. [vissza]

 
german bbw sex